Cenik

Rok izdelave portreta v velikosti A5, A4 ali podobnih dimenzij znaša 7 do 14 dni. Rok izdelave portreta A3 znaša od 14 do 30 dni, rok izdelave portreta večjih dimenzij pa znaša od 30 dni dalje.

Možen je dogovor glede hitrejše izdelave portreta. V tem primeru se k zgornjim cenam obračuna dodatek v višini 10% cene za izdelavo portreta znotraj enega tedna, oziroma dodatek v višini 20% cene za izdelavo portreta znotraj treh dni.

Rok izdelave risbe hiše s pokrajino v velikosti A5, A4 ali podobnih dimenzij znaša 7 dni. Rok izdelave portreta A3, A2 ali drugih večjih dimenzij pa znaša od 14 dni do 30 dni.

Možen je dogovor glede hitrejše izdelave portreta. V tem primeru se k zgornjim cenam obračuna dodatek v višini 10% cene za izdelavo portreta znotraj enega tedna, oziroma dodatek v višini 20% cene za izdelavo portreta znotraj treh dni.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 (nisem zavezanec za DDV).

Cenik je veljaven od 07.12.2021.