+386 31 242 801
informacije@metkart.si

Pravno obvestilo

Pravno obvestilo se nanaša na spletno stran in pripadajoče podstrani na naslovu www.metkart.si (v nadaljevanju Spletišče).

Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.metkart.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine podjetnika Metka Kukovič s.p., umetniško ustvarjanje (v nadaljevanju Lastnik) ali pravnih subjektov / ostalih avtorjev, katerih vsebine so vključene v Spletišču.

1. Omejitev odgovornosti

a) Lastnik skrbi za optimalno delovanje Spletišča, vendar ne prevzema odgovornosti za njegovo nemoteno uporabo ter morebitne napake v tekstu.

b) Vsi uporabniki uporabljajo Spletišče na lastno odgovornost.

c) Lastnik ali druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi Spletišča ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na Spletišču, niti za napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

č) Lastnik ni odgovoren za poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali drugih aplikacij, s katerimi je mogoče dostopati do Spletišča, zaradi vašega obiska ali uporabe strani.

d) Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletišča.

e) Lastnik sme stran kadarkoli in brez predhodnega obvestila spreminjati in ne prevzema nobene odgovornosti za posledice teh sprememb.

2. Omejitev uporabe informacij in gradiv

a) Informacije in gradiva, ki so prikazana na Spletišču se smejo uporabljati za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ni dovoljeno spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

Dovoljena sta uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletišču ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način je brez predhodnega pisnega dovoljenja prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletišča za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

b) Lastnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletiščem. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost Lastnika za vse primere izključena.

c) To pravno obvestilo lahko Lastnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe Spletišča spremljate. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

č) Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

3. Varstvo podatkov

a) Lastniku je dovoljeno zbiranje podatkov o uporabi teh strani, predvsem statističnih podatkov o obiskanosti strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Lastnik podatke o obiskanosti Spletišča uporablja le za lastne potrebe.

b) Podjetnik Metka Kukovič s.p., umetniško ustvarjanje se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter v namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta.
Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kršitvami in zlorabami.

Več o varstvu in obdelavi osebnih podatkov si preberite tukaj.
Več o piškotkih, ki se uporabljajo na tem spletišču si lahko preberete tukaj.

4. Ceniki

a) Izjavljamo, da po 1. točki 94. člena zakona o DDV nismo davčni zavezanec, zato DDV ni obračunan! Slike izdelkov ali storitev so lahko simbolične.